Nasze projekty

Bio Alians przygotowuje własne projekty biogazowni rolniczych na terenie całego kraju. Zwracamy szczególną uwagę na efektywność kosztową naszych projektów, dlatego surowce energetyczne pojawiają się w miksie substratowym tylko jako uzupełnienie substratów odpadowych. Obecnie przygotowujemy nasze najlepsze projekty do udziału w pierwszej aukcji dla nowych biogazowni rolniczych.