Europejski nauczyciel

logo

Projekt „Europejski nauczyciel – wiedza, doskonalenie, praktyka" realizowany jest przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach. Grupa Bio Alians bierze udział w projekcie jako jeden z podmiotów.Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie potencjału nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki dzięki rozszerzaniu ich wiedzy oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych poprzez:

  • praktyczną naukę zawodu w zakresie funkcjonowania firm z branż: rolnej, ogrodniczej, leśnej, ochrony środowiska i spożywczej;
  • upowszechnianie idei budowania partnerstwa;
  • aktualizacja wiedzy w zakresie wykorzystania ITC i systemu kształcenia w ww. branżach;
  • podniesienie wiedzy i kwalifikacji z zakresu zagadnień ekonomicznych związanych z każdym z ww. sektorów;
  • podniesienie jakości w zakresie praktycznego doskonalenia nauczycieli poprzez m.in. nowe rozwiązania organizacyjne, takie jak współpraca z przedsiębiorstwami.
Strona projektu: www.europejskinauczyciel.pl