BON NA INNOWACJĘ

Bio Alians Technologie Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie założeń technologicznych dla instalacji do całorocznego przetwórstwa odpadów z przemysłu ziemniaczanego na energię elektryczną i cieplną oraz środek poprawiający właściwości gleby”. Projekt zakłada przygotowanie technologii biogazowej zdolnej do przetworzenia wycierki i soku ziemniaczanego pozostałych po produkcji skrobi i maltodekstryny. 

Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązania technologicznego, które umożliwi zagospodarowanie przez cały rok znacznych ilości odpadów płynnych z przetwórstwa ziemniaczanego do stabilnej produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz środka poprawiającego właściwości gleby

Planowane efekty:

  1. Przygotowanie założeń do projektu rozwiązań technologicznych zapewniających stabilną pracę instalacji biogazowej opartej na surowcach odpadowych.
  2. Przygotowanie projektu składającego się z opisowej technologii wykorzystania odpadów z przemysłu ziemniaczanego na cele energetyczne.

Całkowita wartość projektu: 123 000 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 80 000 zł

logotypy_BAT

Tytuł projektu:Opracowanie założeń technologicznych dla instalacji do całorocznego przetwórstwa odpadów z przemysłu ziemniaczanego na energię elektryczną i cieplną oraz środek poprawiający właściwości gleby oraz Opracowanie projektu technologiczno-budowlanego instalacji do przetwórstwa odpadów z przemysłu ziemniaczanego"

  • Zamawiający:  Bio Alians Technologie 
  • Termin składania ofert: do 05.08.2016 r.

 

zapytanie1.pdf  

 

I.   ZADANIE NR 1:

Tytuł zadania: Opracowanie założeń technologicznych dla instalacji do całorocznego przetwórstwa odpadów z przemysłu ziemniaczanego na energię elektryczną i cieplną oraz środek poprawiający właściwości gleby

 

II.   ZADANIE NR 2:

Tytuł zadania: Opracowanie projektu technologiczno-budowlanego instalacji do przetwórstwa odpadów z przemysłu ziemniaczanego


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.08.2016 r.


Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf


logotypy_BAT