8.2 PO IG

loga

Dotacje na innowacje

Firma zrealizowała projekt pn.

Wdrożenie systemu B2B wspomagającego usprawnienie współpracy między partnerami poprzez automatyzację wymiany danych i informacji

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.2 “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Beneficjent: Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-14-153/11-00 z dnia 19.04.2012 r.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2013

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 825 000,00 PLN

Wysokość przyznanego wsparcia: 412 650,00 PLN (w tym 85% ze środków europejskich oraz 15% w formie dotacji celowej)

Projekt zrealizowany przez firmę Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. polegał na opracowaniu i wdrożeniu systemu B2B w celu automatyzacji wymiany danych i procesów usług biznesowych. Ponadto w ramach projektu zintegrowano ww. system z systemami partnerów biznesowych, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności Beneficjenta (wzrost średniomiesięcznych przychodów przy jednoczesnym spadku kosztów działalności) oraz przyniesie wymierne korzyści jego partnerom.

Aby osiągnąć zakładane rezultaty projektu niezbędna była realizacja następujących zadań:

 1.         zakup usług doradczych w postaci analiz przygotowawczych w zakresie dopasowania specyfiki systemu B2B do infrastruktury firmy,
 2.         opracowanie i wdrożenie Wartości Niematerialnej i Prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B BioSYSTEM;
 3.        wykonanie informacji i promocji projektu;
 4.        organizacja szkolenia specjalistycznego dla pracowników firmy z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego B2B.

W ramach systemu B2B zautomatyzowane zostały następujące procesy B2B:

 1.        komunikacja z otoczeniem biznesowym,
 2.        automatyzacja procesu rozliczeń z kontrahentami i partnerami,
 3.        zarządzanie rozliczeniami partnerskimi,
 4.        zarządzanie należnościami i zobowiązaniami,
 5.        zarządzanie projektami,
 6.        zarządzanie zasobami (wewnętrznymi i zewnętrznymi).

Projekt został zrealizowany we współpracy z dwoma partnerami krajowymi, z którymi Beneficjent współpracował na dzień składania wniosku od ponad roku. W ramach integracji projektowanego systemu B2B oraz systemów posiadanych przez partnerów projektu została zaimplementowana Elektroniczna Wymiana Danych w standardzie EDI oraz wykorzystywany jest zaawansowany podpis elektroniczny.

POSTĘPOWANIA OFERTOWE

Postępowania ofertowe realizowane są zgodnie z zasadami: przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego i niedyskryminującego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

 

 1. Zakup usługi doradczej w postaci analiz przygotowawczych w zakresie dopasowania specyfiki systemu B2B do infrastruktury firm
 2. Zakup Wartości Niematerialnej i Prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B oraz zakup usług szkoleniowych (1 szt.) – szkolenie specjalistyczne dla pracowników firmy z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego B2B
 3. Zakup usług związanych z informacją i promocją projektu – broszury informacyjne o współfinansowaniu projektu ze środków UE – 100 szt.

Zapytanie ofertowe - usługa doradcza
Protokół wyboru - usługa doradcza
Zapytanie ofertowe - WNiP i szkolenie specjalistyczne
Protokół wyboru - WNiP i szkolenie specjalistyczne 
Zapytanie ofertowe - broszury informacyjne.pdf
Protokół wyboru - broszury informacyjne.pdf 

Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej, strony poświęconej PO IG,
Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Wdrażającej

 

Program Innowacyjna Gospodarka
http://www.poig.gov.pl

 

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

http://www.mrr.gov.pl

 

Instytucja Wdrażająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.parp.gov.pl

 

Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) – Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

http://www.rif.fund.org.pl

 

Wspieramy e-Biznes

http://www.web.gov.pl

 

Portal Innowacji

http://www.pi.gov.pl

 

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

http://ksu.parp.gov.pl

 

Promocja Postaw Proinnowacyjnych

http://www.pi.gov.pl/PPP

 

Portal Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Unia Europejska Online
http://europa.eu

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
http://ec.europa.eu/polska

Komitet Regionów
http://www.cor.europa.eu

Europejski Bank Inwestycyjny
http://www.eib.org

Komitet Ekonomiczno-Społeczny
http://www.eesc.europa.eu/index_pl.asp

Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Wszelkich informacji związanych z projektem pt. „Wdrożenie systemu B2B wspomagającego usprawnienie współpracy między partnerami poprzez automatyzację wymiany danych i informacji” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 “Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B” udziela:

Maciej Gołębiewski

ul. Solec 81B lok. 73 A

00-382 Warszawa

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. (022) 201 90 39

Fax. (022) 242 86 79

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka