Aktualności

Prezes URE ogłasza termin pierwszej aukcji na 30 grudnia 2016 r.

piątek, 02 grudnia 2016 14:28

Prezes URE ogłosił pierwsze aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Ogłoszenia o aukcji opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki zawierają informacje o typie oraz parametrach danej aukcji.

Aukcje odbędą się 30 grudnia br., zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o zasady ustalone w ramach Regulaminu aukcji, który jest dostępny na stronie internetowej URE. Będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, która zostanie udostępniona Użytkownikom na początku grudnia 2016 r. Od tego momentu Wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

Według obowiązujących obecnie przepisów na koniec 2016 r. przewidziano cztery rodzaje aukcji:

 1. dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy  zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW,
 2. dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW,
 3. dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne),
 4. dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej - powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne).

W jednej Aukcji Wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego Wytwórcy. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrywają Uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku Uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.
Źródło: ure.gov.pl
Podkreślamy, że aukcje w 2016 r. dotyczyć będą jedynie istniejących biogazowni rolniczych (oraz elektrowni wodnych i nowych projektów PV). Pierwsza aukcja dla nowych projektów biogazowych odbędzie sie w 2017 r.  

 

Rząd ogłosił projekt rozporządzenia ws. aukcji w 2017 r. - 100 MW dla biogazowni rolniczych

poniedziałek, 28 listopada 2016 16:28

Ministerstwo Energii 23 listopada opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie aukcji w 2017 r.
1.Rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. LINK
2.Rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. LINK

Najistotniejsze jest drugie rozporządzenie, ponieważ określa ona ilość energii, jaką rząd planuje kupić w poszczególnych technologiach, co przekłada się na liczbę nowych instalacji jakie mogą powstać dzięki aukcji. Dokładne wartości w poszczególnych koszykach, według definicji z ustawy o OZE, znajdą Państwo w załączonym pliku Excel.

Kolejna istotna, z punktu widzenia sektora biogazowego, informacja dotyczy planowanych kosztów zakupu energii z biogazowni rolniczych. Planowany średni koszt zakupu energii z biogazowni rolniczych wynosi 645 zł/MWh – może to oznaczać, że Ministerstwo Energii myśli o podwyższeniu ceny referencyjnej dla biogazowni rolniczych (obecnie wynosi ona 550 zł/MWh).

Rząd przewiduje, że dzięki aukcji w 2017 r. powstaną następujące źródła:

1. Biogazownie rolnicze:
Do 1 MW: łącznie 70 MW,
Powyżej 1 MW: łącznie 30 MW
2. Biogazownie na składowiskach odpadów: 1-5 MW
3. Biogazownie na oczyszczalniach ścieków: 1-5 MW
4. Dedykowane instalacje spalania biomasy powyżej 1 MW: 100 MW
5. Elektrownie wodne:
Do 1 MW: 10 MW
Powyżej 1 MW: 10 MW
6. Elektrownie fotowoltaiczne do 1 MW: 300 MW
7.Elektrownie wiatrowej powyżej 1 MW: 150 MW\
Zaplanowano więc bardzo duży wolumen przeznaczony dla biogazowni rolniczych – łącznie 100 MW.
 

100 MW dla nowych projektów biogazowych w aukcji w 2017 r.?

piątek, 18 listopada 2016 11:56

Według informacji portalu wysokienapiecie.pl w aukcji zorganizowanej w 2017 r. rząd planuje kupić energię z nowych projektów biogazowych o łącznej mocy zainstalowanej około 100 MW. Jeśli taki wolumen się potwierdzi (nie opublikowano jeszcze projektu rozporządzenia), to oznaczałoby podwojenie zainstalowanej mocy w biogazie w najbliższym czasie. To dobra wiadomość zarówno dla inwestorów, jak i wykonawców, dostawców technologii i urządzeń dla sektora biogazu, którzy czekają w niepewności na dalsze decyzje rządzących.
Więcej informacji na ten temat w artykule: "Rząd chce podwoić moc biogazowni rolniczych"  
 

Raport BIOGAZ 2016

środa, 12 października 2016 00:00

Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne przygotował kolejną edycję raportu o rynku biogazowni rolniczych w Polsce.
Raport BIOGAZ 2016 powstał na podstawie zaktualizowanej bazy projektów biogazowni rolniczych zawierającej 570 rekordów. Ponadto baza zawiera dane rejestrowe i kontaktowe prawie 550 podmiotów z rynku biogazowego.
Raport zawiera także informacje o m.in: przygotowywanych inwestycjach w biogazownie rolnicze w Polsce, inwestorach i deweloperach obecnych na rynku, liczbie projektów przygotowywanych do pierwszej aukcji w 2017 r., zmianach w systemie wsparcia oraz o funkcjonowaniu systemu aukcyjnego, czy substratach stosowanych w biogazowniach. Ponadto w raporcie znajdują się opisy wszystkich istniejących biogazowni rolniczych w kraju zawierające dane o lokalizacji, inwestorze, stosowanych substratach, dostawcach technologii, kogeneracji i zbiorników, a także finansowaniu projektu.

Raport Biogaz 2016 jest już dostępny w sprzedaży. Aby zamówić raport prosimy o wysłanie maila z danymi firmy, na którą ma być wystawiona faktura, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Raport będzie przesłany w formie elektronicznej (plik PDF i Excel) po zaksięgowaniu płatności. 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Paweł Kosiński,   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 662 229 254

okadka_raport

Patronat merytoryczny nad raportem Biogaz 2016 objęła Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI)


 

Pierwsza aukcja dla nowych biogazowni w 2017 roku

poniedziałek, 29 sierpnia 2016 00:00

Na początku sierpnia Ministerstwo Energii ogłosiło 4 projekty rozporzadzeń wykonawczych do ustawy o odnawialnych źródłach energii:
 1. Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. LINK
 2. Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r., LINK
 3. Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r., LINK
 4. Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, LINK

Ad. 1

Ceny referencyjne to maksymalne ceny za energię, jaką można uzyskać w aukcji. W przypadku biogazowni rolniczych ustalono cenę referencyjną na poziomie 550 zł/MWh (dla biogazowni poniżej 1 MW i powyżej 1 MW, zarówno dla nowych, jak i istniejących/modernizowanych instalacji).

Ad. 2 i Ad. 3

W 2016 r. odbędą się tylko 3 aukcje:

 1. Dla istniejących biogazowni < 1 MW (rząd planuje zakup 3,8 TWh energii po średniej cenie 550 zł/MWh)
 2. Dla istniejących biogazowni > 1 MW (rząd planuje zakup 4,1 TWh energii po średniej cenie 550 zł/MWh)
 3. Dla „pozostałych źródeł” < 1 MW (rząd planuje zakup 1,5 TWh energii po średniej cenie 418,50 zł/MWh - chodzi przede wszystkim o projekty fotowoltaiczne, wolumen wystarczy na realizację około 100 MW w PV)

Oznacza to, że pierwsza aukcja dla nowych biogazowni rolniczych odbędzie się najwcześniej w 2017 r. Ministerstwo Energii traktuje pierwsze aukcje w 2016 r. jako „testowe”, chce sprawdzić jak będzie funkcjonował system. W ocenie skutków regulacji wspomina się o tym, że „Przy opracowywaniu projektu rozporządzenia na 2017 r. zostanie dokonana analiza rozstrzygnięć przeprowadzonych w 2016 r. aukcji. Powyższe działanie pozwoli na prawidłowe zaprojektowanie właściwej kolejności na 2017 r.”

Ad. 4

Ostatnie rozporządzenie dotyczy obniżenia obowiązku umorzenia certyfikatów (zielonych i błękitnych) w 2017 r. Niższy obowiązek oznacza mniejszy popyt na certyfikaty – więc też niższą cenę na giełdzie. Obecnie cena zielonych certyfikatów spadła już poniżej 50 zł/MWh.

 
Projekty rozporządzeń są obecnie na etapie konsultacji społecznych.  

 

Pozytywne zmiany dla biogazowni - nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

poniedziałek, 27 czerwca 2016 15:06

22 czerwca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa została skierowana do podpisu przez Prezydenta, ma wejść w życie 1 lipca 2016 r. 

Ustawa wprowadza korzystne zmiany dla biogazowni rolniczych:
1) Nowelizacja wprowadza nowy rodzaj certyfikatów, nazywanych już błękitnymi. Zmiana ta ma na celu wsparcie istniejących biogazowni, których przychody obniżyły się ze względu na spadek ceny zielonych certyfikatów.
2) W przypadku nowych projektów ustawa wprowadza minimalną cenę referencyjną dla biogazowni w aukcjach organizowanych w latach 2016-2018. Nie będzie ona mogła być niższa, niż 550 zł/MWh. 
3) Ponadto biogazownie będą miały wyodrębiony oddzielny koszyk aukcyjny, dzięki czemu nie będą konkurować z innymi źródłami energii. 

Przebieg prac nad ustawą: LINK
Ustawa z 22 czerwca: LINK


 

Strona 2 z 183

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»