Aktualności

Poszerzenie wiedzy o biogazowniach celem projektu KAPE

piątek, 13 lutego 2015 12:22

Projekt Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. „Zmień odpady na zysk – Biogazownia w Twojej gminie” ma za zadanie wykluczenie efektu NIMBY (Not In My Back Yard), czyli braku społecznej akceptacji dla budowy biogazowni, do którego przyczynia się zbyt nikła wiedza w tym zakresie.

Brak świadomości społecznej oraz wiarygodnych źródeł wiedzy jest przyczyną oporów Polaków wobec planów Ministerstwa Gospodarki, zakładających budowę 200 biogazowni do 2020 roku. Cel projektu zakłada zmianę tego stanu rzeczy i uzyskanie akceptacji społeczeństwa poprzez zwiększanie poziomu wiedzy i ukazanie korzyści, które wnoszą inwestycje biogazowe. Wykorzystywany jest do tego cykl emitowanych fotocastów, a także warsztaty dla studentów, uczniów i samorządowców.

Projekt uzyskał dofinansowanie za środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i angażuje regionalne agencje energetyczne. Wśród nich znalazło się Stowarzyszenie Polska Grupa Agencji Energetycznych, Podkarpacka Agencja Energetyczna, Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią i Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna. Projekt zakończy się 31 sierpnia bieżącego roku.

Źródło:  www.ekoinfo.pl

 

Ustawa o OZE: dziś prace w komisjach senackich

czwartek, 29 stycznia 2015 17:21

W czwartek, 29 stycznia br. odbędą posiedzenia dwóch komisji, które zajmą się ustawą o odnawialnych źródłach energii.

Do posiedzenia Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej wiele instytucji, fundacji i stowarzyszeń zgłosiło listy z uwagami w sprawie obecnego kształtu projektu ustawy o OZE.  Swoje uwagi zgłosił Marek Woszczyk, prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), w której wyjaśnia, ze przyjęcie poprawki prosumeckiej, przyjętej przez Sejm, jest niezrozumiałe w momencie szczególnie trudnej sytuacji polskiego górnictwa.  Z kolei o utrzymanie gwarancji dla prosumentów ubiega się Koalicja Klimatyczna, której zdaniem to jedyne rozwiązanie, dzięki któremu produkcja energii będzie dostępna nie tylko dla wybranej grupy najbardziej zamożnych Polaków. 

Instytut Energetyki Obywatelskiej argumentuje ponadto, że wdrożenie taryf gwarantowanych dla mikroprosumentów według zasad przyjętych przez Sejm spowodowałoby powstanie 800MW nowych mocy w 204 tys. mikroinstalacjach w latach 2016-2020. W efekcie, powstałoby 1,3 TWh energii do 2020 r., co odpowiada 4 proc. energii z OZE jaka ma być wytworzona w 2020 r. zgodnie z oceną skutków regulacji (OSR) ustawy o OZE.  Swoje uwagi zgłosiło łącznie kilkanaście stowarzyszeń i instytucji, w tym także m.in. Stowarzyszenie Producentów Polska Biomasa, Konfederacja Lewiatan, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.  W komisjach senatorowie zajmą się także kilkoma uwagami obywatelskimi. To przede wszystkim apele o niedyskryminację prosumentów. Po pracy w komisjach, odbędzie się posiedzenie Senatu (5 lutego br.), na której rozpatrzona zostanie ustawa.

Źródło: www.oze.pl

 

Nowa biogazownia rolnicza na Podkarpaciu

czwartek, 08 stycznia 2015 12:20

Podkarpacka miejscowość Odrzechowa w gminie Zaryszyn może poszczycić się drugą w województwie biogazownią rolniczą. Jej budowa trwała 1,5 roku, a sumaryczny koszt inwestycji szacuje się na ponad 8,5 mln zł.

W 2010 roku Rada Ministrów przyjęła strategię określającą kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce na lata 2010-2020. Dokument zakłada, że w tym czasie powstanie średnio jedna biogazownia na biomasę w każdej gminie. Pierwsza taka inwestycja w województwie podkarpackim została podjęta w Starym Mieście koło Leżajska. Z założeń powyższej strategii wywiązała się również gmina Zarszyn. 
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. we współpracy z konsorcjum firm z liderem H.Cegielskim-Poznań S.A. zrealizował projekt budowy biogazowni rolniczej o mocy 500 kW, opartej na technologii AD AGRO. Proces fermentacji beztlenowej umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z substratów odpadowych produkcji roślinnej i zwierzęcej. Powstały w ten sposób biogaz spalany jest w silniku kogeneracyjnym, a pozostałości z procesu fermentacji służą za nawóz.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 3 836 708, 78 zł.

Źródło: www.oze.pl

 

J. Piechociński: ustawa o OZE najpóźniej w lutym

piątek, 12 grudnia 2014 19:19

Po wczorajszej informacji o możliwości nałożenia na Polskę kary finansowej za brak impelemntacji unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii dzisiaj doczekaliśmy się odpowiedzi ministra gospodarki. Janusz Piechociński poinformował, że ustawa o odnawialnych źródłach energii powinna wejść w życie najpóźniej w lutym 2015 r.

Obecnie prace nad ustawą o OZE znajdują się na etapie sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. energetyki. W ubiegłym tygodniu procedowanie projektu ustawy zakończyła powołana do tego celu podkomisja. Mimo, że podkomisja przyjęła projekt ustawy o OZE, w dalszym ciągu nierozstrzygnięte pozostają kluczowe kwestie dotyczące wsparcia dla producentów zielonej energii. Procedowanie kilku zgłoszonych poprawek będzie kontynuowane podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych, które zapowiedziano na 16 grudnia br.

Kluczowe, niewyjaśnione kwestie to m.in. dwie poprawki zgłoszone podczas prac podkomisji przez posła PSL Artura Bramorę. Pierwsza dotyczy objęcia najmniejszych mikroinstalacji OZE o mocy do 10 kW systemem taryf gwarantowanych (feed-in tariffs). Druga poprawka posła Bramory dotyczy natomiast umożliwienia operatorom instalacji OZE o mocy do 1 MW odsprzedaży energii sąsiadom z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych.

Otwarta pozostaje też kwestia poprawki zgłoszonej przez Ministerstwo Gospodarki, która dotyczy zasad sprzedaży zielonej energii operatorom sieci, tzw. sprzedawcom zobowiązanym.

Dzisiejsza wypowiedź ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego to efekt wczorajszej informacji Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE, który wezwał do nałożenia na Polskę kary w wysokości 61 tysięcy euro za każdy dzień opóźnienia we wdrożeniu do polskiego prawa regulacji unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Na transpozycje tej dyrektywy Polska miała czas do grudnia 2010 roku. Opinia Rzecznika Trybunału Sprawiedliwości UE nie oznacza jeszcze nałożenia kary, jednak jest sygnałem, że takiej decyzji Trybunału możemy się spodziewać nawet w najbliższych tygodniach. We wczoraj komunikacie Ministerstwo Gospodarki wskazało, że pracuje nad wdrożeniem do polskiego prawa dyrektywy o OZE i że opinia Rzecznika Trybunału nie musi jeszcze oznaczać, że Trybunał finalnie nałoży na Polskę zaproponowaną wczoraj karę. Na 17 grudnia zaplanowano w Sejmie posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych, podczas którego Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma przedstawić swoją opinię na temat skargi wniesionej do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącej niewdrożenia przez Polskę postanowień unijnej dyrektywy o OZE.

Źródło:  www.gramwzielone.pl

 

Wrocławskie ZOO zaoszczędzi na energii dzięki biogazowni

wtorek, 09 grudnia 2014 16:17

Wrocławski ogród zoologiczny we współpracy z miejscowym Uniwersytetem Przyrodniczym zbuduje biogazownię, która będzie produkować energię na potrzeby obiektów ZOO we Wrocławiu. Według wstępnych szacunków, oszczędności na energii niezakupionej z sieci mogą wynieść kilkaset tysięcy złotych rocznie.

Do produkcji energii wrocławskie zoo chce wykorzystać odpady biomasowe i odchody zwierząt.

- Naszym założeniem jest przetwarzanie jak największej ilości odpadów na energię. To zaś, co zostanie po produkcji biogazu, posłuży jako nawóz "Gazeta Wrocławska"cytuje prof. Andrzeja Białowca z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Naukowiec dodaje, że podobne rozwiązania zastosowano w ogrodach zoologicznych w Heidelbergu, Monachium i Toronto. Nad projektem biogazowni wrocławskie ZOO i Uniwersytet Przyrodniczy pracują razem z Politechniką Wrocławską, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie.

Obecnie trwają prace badawcze, a decyzja dotycząca budowy biogazowni może zapaść na początku przyszłego roku. Pomysłodawcy projektu złożyli wniosek o dotację w wysokości 10 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wrocławskie ZOO szacuje, że dzięki produkcji energii i jej wykorzystaniu na własne potrzeby oszczędności wyniosą kilkaset tysięcy złotych rocznie, a dodatkowe oszczędności wygeneruje brak konieczności utylizacji i wywożenia odpadów.

- Biogazownie działają w oparciu o jeden rodzaj wsadu. My dysponujemy odchodami od różnych zwierząt, które w różnym stopniu trawią pokarm, a co za tym idzie jest on w odmiennym stopniu biodegradowalny. Chcemy przetwarzać także resztki karmy, odpady ze ściółki, a nawet liście - mówi na łamach "Gazety Wrocławskiej" Radosław Ratajszczak, dyrektor wrocławskiego zoo.

W przyszłości substratem w biogazowni mogą być też odpady biomasowe z terenu Wrocławia.

Źródło: gramwzielone.pl

 

Enea Wytwarzanie uruchomiła biogazownię rolniczą w Gorzesławiu

środa, 26 listopada 2014 12:16

Właścicielem biogazowni rolniczej w Gorzesławiu na Dolnymśląsku jest Enea Wytwarzanie. Łączna moc dwóch generatorów ma pozwolić na osiągnięcie mocy 1,6 MWe, a roczny czas pracy generatorów prądotwórczych przewiduje się na 7,5-8 tys. godzin. Eksploatacja biogazowni ruszyła w październiku tego roku.

Należąca do Enea Wytwarzanie biogazownia jest wyposażona w dwa generatory produkcji Jenbacher o mocy 1 MWe oraz 0,6 MWe. W związku z tym, że biogazowania w Gorzesławiu ma status biogazowni rolniczej podstawowym substratem zasilającym jest kiszonka z kukurydzy z dodatkiem gnojowicy świńskiej. Enea wytwarzanie nie ujawnia kosztów realizacji inwestycji, tłumaczy, że wynika to z prowadzonej przez spółkę polityki. 
Pomimo, iż liczba biogazowni w strukturze Enea wzrasta, wytwarzanie energii z biogazu ma niewielkie znaczenie dla całej spółki. W okresie od stycznia do września 2014 roku Enea wyprodukowała z OZE 775 GW, z czego z biogazu powstało 6 GWh. W takim samym przedziale czasu w roku 2013 z OZE powstało 667 GWh energii, zaś z biogazu zaledwie 7 GWh.
Biogazownia w Gorzesławiu to druga tego typu instalacja należąca do grupy Enea. Pierwszą z nich była biogazownia w Liszkowie o mocy 2,1 MW.

Źródło: www.odnawialnezrodlaenergii.pl

 

Strona 8 z 183

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»