Typy biogazowni

W zależności od dostępnych substratów oraz miejscowych uwarunkowań zasadne może być tworzenie bardzo różnych typów elektrociepłowni biogazowych. Najpopularniejsze – rolnicze, rolniczo-utylizacyjne, czy we współpracy z gorzelnią mogą być modyfikowane w zależności od zapotrzebowania lokalnej gospodarki.

Najpopularniejszą kombinacją substratów jest mieszanina odpadów produkcji rolnej (gnojówki, gnojowicy, obornika) z uprawami energetycznymi (najczęściej kukurydzy). Odpowiednio dobrana mieszanina wyżej wymienionych substratów zapewnia dobre uwodnienie fermentującej masy, a jednocześnie wysoką kaloryczność. Biogazownia działająca w oparciu o wyżej wymienione substraty to typowa biogazownia rolnicza. W przypadku takiej instalacji ciepło może być wykorzystane np. do ogrzewania pomieszczeń gospodarczych, szklarni lub do suszenia ziarna.
Skład fermentowanej biomasy możne zostać uzupełniony lub zupełnie zastąpiony różnego rodzaju odpadami. Odpady produkcji spożywczej, przetwórstwa owocowo-warzywnego, odpady poubojowe czy serwatka są świetnym substratem ze względu na bardzo niski koszt pozyskania. Nierzadko odpady produkcyjne są dla dużych zakładów problemem, ze względu na konieczność kosztownej utylizacji. Jako, że procesy zachodzące w biogazowni w wypadku części substratów mogą zostać uznane za procesy utylizacyjne, przekazanie substratu do biogazowni pozwala na uniknięcie niepotrzebnych kosztów. W konfiguracji z tego rodzaju substratami możemy mówić o biogazowni rolniczo-utylizacyjnej, bądź utylizacyjnej.
Interesującym z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązaniem jest powiązanie biogazowni z gorzelnią. Obiekty te pracują wtedy niejako w symbiozie, ponieważ substratem dla biogazowni jest wywar pogorzelniany, gorzelnia natomiast odbiera od biogazowni ciepło niezbędne do pracy instalacji.

 

Każda z wyżej wymienionych biogazowni prócz energii elektrycznej może sprzedawać również ciepło (w postaci ciepłej wody lub pary technologicznej), a nawet chłód. W połączeniu z bardzo dużą liczbą dopuszczalnych substratów oraz ich kombinacji daje to niezliczone możliwości wykorzystania potencjału elektrociepłowni biogazowych.