W 2016 r. przybyło 1,4 GW źródeł odnawialnych w Polsce

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (stan na 31.12.2016 r.) w Polsce funkcjonują obecnie odnawialne źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 8 415,5 MW. W 2016 r. powstały nowe elektrownie o mocy 1 445,5 MW, z czego 21,5 MW stanowiły biogazownie, 158,4 elektrownie biomasowe, 28,1 MW elektrownie fotowoltaiczne, 12,2 MW elektrownie wodne i aż 1 225,4 MW elektrownie wiatrowe. Szczegółowe dane przedstawiono na poniższych wykresach. 

Moc_zainstalowana_OZE_2005-2016

moc_zainstalowana_OZE