Korzystne dla branży biogazu zmiany w ustawie o nawozach i nawożeniu

Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. Planowane zmiany dotyczą m.in. zagospodarowania pofermentu z biogazowni rolniczych. Projekt ma na celu zniesienie barier administracyjnych oraz uporządkowanie i uproszczenie trybu wprowadzania do obrotu pofermentu (zdefiniowanego w projekcie, jako "prodkt pofermentacyjny").
Produkty biogazowe będą mogły być wprowadane do obrotu bez pozwoleń ministra, których wydawanie było czaso- i kosztochłonne. Zgodnie z projektem ustawy, aby przekazać poferment (rolnikowi na cele nawozowe), wystarczy pisemna umowa między stronami, a także udostępnienie składu NPK pofermentu i okresowe badania na obecność metali cieżkich.
Projekt rozporządzenia dostępny na stronach RCL. LINK