Zarządca Rozliczeń udostępnił kalkulator obliczania pomocy publicznej

Zarządca Rozliczeń to spółka która od 1 lipca 2016 r. na mocy ustawy OZE wykonuje zadania operatora rozliczeń energii odnaewialnej, tzn. gromadzi środki na rachunku opłaty OZE, zarządza tymi środkami i rozlicza ujemne saldo (zwraca różnicę między ceną sprzedaży energii el., a ceną zadeklarowaną w aukcji). 

Spółka udostępniła właśnie kalkulator pomocy publicznej na potrzeby wzięcia udziału w aukcji energii. Kalkulator w formacie MS Excel jest dostępny do pobrania na stronie spółki. LINK