Rząd ogłosił projekt rozporządzenia ws. aukcji w 2017 r. - 100 MW dla biogazowni rolniczych

Ministerstwo Energii 23 listopada opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie aukcji w 2017 r.
1.Rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. LINK
2.Rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. LINK

Najistotniejsze jest drugie rozporządzenie, ponieważ określa ona ilość energii, jaką rząd planuje kupić w poszczególnych technologiach, co przekłada się na liczbę nowych instalacji jakie mogą powstać dzięki aukcji. Dokładne wartości w poszczególnych koszykach, według definicji z ustawy o OZE, znajdą Państwo w załączonym pliku Excel.

Kolejna istotna, z punktu widzenia sektora biogazowego, informacja dotyczy planowanych kosztów zakupu energii z biogazowni rolniczych. Planowany średni koszt zakupu energii z biogazowni rolniczych wynosi 645 zł/MWh – może to oznaczać, że Ministerstwo Energii myśli o podwyższeniu ceny referencyjnej dla biogazowni rolniczych (obecnie wynosi ona 550 zł/MWh).

Rząd przewiduje, że dzięki aukcji w 2017 r. powstaną następujące źródła:

1. Biogazownie rolnicze:
Do 1 MW: łącznie 70 MW,
Powyżej 1 MW: łącznie 30 MW
2. Biogazownie na składowiskach odpadów: 1-5 MW
3. Biogazownie na oczyszczalniach ścieków: 1-5 MW
4. Dedykowane instalacje spalania biomasy powyżej 1 MW: 100 MW
5. Elektrownie wodne:
Do 1 MW: 10 MW
Powyżej 1 MW: 10 MW
6. Elektrownie fotowoltaiczne do 1 MW: 300 MW
7.Elektrownie wiatrowej powyżej 1 MW: 150 MW\
Zaplanowano więc bardzo duży wolumen przeznaczony dla biogazowni rolniczych – łącznie 100 MW.