Eurostat ogłosił udział OZE w krajach członkowskich w 2015 roku

Polska w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego zobowiązała się osiągnąć 15% udział energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii do 2020 roku. Składają się na to cele w 3 sektorach: 19% udziału OZE w zużyciu energii elektrycznej w 2020 roku, 17% w zużyciu ciepła i chłodu oraz 10% w transporcie. 

wykres_udzia_OZE_w_zuzyciu_energii_UE_2015
Udzia_OZE_w_Polsce_2015
Źródło: EUROSTAT