Aktualności

Dynamiczny rozwój rynku energii z odpadów biologicznych

piątek, 04 czerwca 2010 09:33

Komercjalizacja nowoczesnych systemów i technologii zamiany odpadów biologicznych w energię zapowiada nową falę wzrostu w sektorze zielonej energii na świecie. Zakłady przetwarzania odpadów biologicznych w energię, czyli biogazowni (ang. Biological Waste-to Energy Plant - BWEP) oferują ogromne możliwości obróbki odpadów
biologicznych i produkcji energii.
 

Ochrona środowiska: Systemy podatkowe powinny uwzględniać oddziaływanie na środowisko

piątek, 04 czerwca 2010 09:27

Komisja Europejska, wraz z Programem ONZ na rzecz środowiska, przedstawiła dzisiaj sprawozdanie podkreślające natychmiastową konieczność radykalnej zmiany sposobu eksploatacji ograniczonych zasobów naturalnych przez światowe potęgi gospodarcze. W sprawozdaniu określono uzasadnione naukowo priorytety dla światowej polityki ochrony środowiska, uszeregowano produkty, materiały i rodzaje działalności gospodarczej oraz stylu życia w zależności od ich oddziaływania na środowisko i zasoby naturalne. Wśród głównych wniosków płynących ze sprawozdania należy odnotować informację o tym, że ponad połowa wszystkich światowych upraw jest obecnie przeznaczana na pasze dla zwierząt oraz że podwojenie dobrobytu prowadzi zazwyczaj do zwiększenia presji na środowisko o 60 do 80 proc.
 

Wiceminister Strzelec - Łobodzińska o OZE podczas wizyty w Portugali

piątek, 04 czerwca 2010 09:26

Polska polityka energetyczna do 2030 r., w kontekście energii ze źródeł odnawialnych oraz możliwości inwestycyjne dla portugalskich firm były kluczowymi punktami seminarium z udziałem wiceminister gospodarki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej, które odbyło się w Lizbonie 27 maja 2010 r.
 

Europejski Kongres Gospodarczy: Zielona energia potrzebuje wsparcia państwa

piątek, 04 czerwca 2010 09:24

Osiągnięcia, doświadczenia i wymagania UE w dziedzinie energetyki odnawialnej, polskie doświadczenia i ambicje oraz priorytety, a także stabilność systemu elektroenergetycznego oraz główne bariery i trudności w rozwoju OZE wraz ze sposobem finansowania projektów były głównymi tematami poruszanymi podczas panelu Energetyka – odnawialne źródła energii na Europejskim Kongresie Gospodarczym.
 

Odnawialne źródła energii: od nauki do przemysłu

środa, 02 czerwca 2010 13:38

Zdaniem uczestników panelu poświęconego odnawialnym źródłom energii podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, partnerstwo publiczno-prywatne i odpowiedni transfer wiedzy między ośrodkami badawczymi a przedsiębiorcami jest kluczem w rozwoju nowoczesnych technologii wykorzystujących OZE w Polsce.
 

Energia ze źródeł odnawialnych: lepiej już było?

środa, 02 czerwca 2010 08:29

W ocenie Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO) oraz Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE nowelizacja ustawa Prawo energetyczne z 8 stycznia 2010 r., nie tylko nie zlikwidowała barier w rozwoju odnawialnych źródeł energii, ale wprowadziła wiele kolejnych niejasnych przepisów mogących prowadzić do sporów między podmiotami działającymi na rynku OZE w Polsce. Dlatego zaproponowano przyjęcie odrębnej ustawy obejmującej tylko odnawialne źródła energii.
 

Strona 170 z 183

«pierwszapoprzednia161162163164165166167168169170następnaostatnia»