Aktualności

Powstanie biogazownia w Zabrzu

wtorek, 09 lipca 2013 14:24

W 2016 roku Zabrze zamierza zbudować biogazownię produkującą energię z gazu uzyskanego z odpadów biodegradowalnych. Póki co do końca października 2015 r. ma powstać kompletna dokumentacja przedsięwzięcia.

Dokumentacja powstaje w ramach projektu finansowanego przez Fundusz BSAP (Fundusz Planu Działania na rzecz Morza Bałtyckiego), którego jednym z celów jest wspieranie zadań unieszkodliwiających odpady mogące trafiać do Bałtyku. Na przygotowanie dokumentacji BSAP przekazał – poprzez Nordycki Bank Inwestycyjny – 340 tys. euro. 
 

W Polsce funkcjonuje obecnie 31 biogazowni rolniczych, co dalej?

wtorek, 09 lipca 2013 14:17

Rząd jest pozytywnie nastawiony do realizacji programu rozwoju biogazowni w Polsce. Z założenia miałyby one powstać w każdej gminie, czyli ok. 1,6 tys. biogazowni w całej Polsce.


Obecnie w Polsce funkcjonuje 170 biogazowni, z czego 31 to biogazownie rolnicze. Minister Gospodarki, Jerzy Witold Pietrewicz zapewnia, że Polskie biogazownie komunalne z ekonomicznego punktu widzenia radzą sobie całkiem dobrze, jednak nie bez problemów. Natomiast, aby zrealizować tak duży projekt instalacji biogazowni w każdej gminie, odpowiedni system wsparcia będzie niezbędny.


W porównaniu do Niemiec, Polska wypada blado. Za naszą zachodnią granicą funkcjonuje kilka tysięcy biogazowni. Jednak są one przyczyną problemów na niemieckim rynku energetycznym. Funkcjonujący w Niemczech system stałych taryf pozwolił na bujny rozwój energii z odnawialnych źródeł energii, głównie ze względu na proste ustalenie poziomu rentowności inwestycji. Natomiast w dłuższej perspektywie czasu tego typu dofinansowanie stało się powodem coraz bardziej uciążliwego obciążenia niemieckiej gospodarki. W efekcie planowana jest zmiana w niemieckim systemie wsparcia dla OZE.


Pietrewicz: problemy naszych sąsiadów na rynku biogazowni pozwolą nam na wyciągnięcie odpowiednich wniosków i opracowanie lepszego systemu w Polsce, co umożliwi zrealizowanie programu budowy ok. 1,6 tys. biogazowni rolniczych w Polsce (to skala odpowiadająca mniej więcej liczbie gmin rolniczych w Polsce).Źródło: www.ebiomasa.pl

 

Biogazownie jako wzorcowy model rozproszonej energetyki: lokalne odpady lokalnym źródłem energii

wtorek, 09 lipca 2013 13:55

Biogaz produkowany z odpadów organicznych pochodzących z gospodarstw rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego lub składowisk odpadów komunalnych również może spełniać warunki energetyki rozproszonej. Lokalne źródła odpadów organicznych mogą stanowić surowiec dla biogazowni utylizujących zmieszany strumień substratów, które produkują metan zaspokajający lokalne zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło. Ponieważ odpady są w wielu sytuacjach problemem, pomysł, by zamienić problem w okazję, odwołując się do słów Henry'ego Forda, jest bardzo kuszący.więcej

 

NFOŚiGW ogłasza nowy nabór wniosków na dofinansowanie biogazowni (GIS III)

środa, 05 czerwca 2013 15:26


GIS_reklama

 

Na własnym gazie

czwartek, 11 kwietnia 2013 10:21

Prof. Janusz Gołaszewski z Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa kierownik Centrum Badań Energii Odnawialnej otrzymał grant o wartości ok. 1,8 mln zł na małe i wydajne przydomowe biogazownie. Grant stanowi część dużego międzynarodowego projektu należącego do europejskiego programu ERA-NET. 

 

IEO proponuje program dotacji dla przydomowych instalacji OZE

czwartek, 11 kwietnia 2013 10:08

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przygotował założenia programu, w którym proponuje, aby na lata 2013-2016 na bazie doświadczeń z realizacji programu dotacji do kolektorów słonecznych, uruchomiony został szerszy program mikrodotacji NFOŚiGW także dla innych OZE.

IEO proponuje objęcie programem dotacji przydomowych elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy do 40 kWe, wysokosprawnych pomp ciepła i małych i automatycznych kotłów na czystą biomasę (pelety, brykiety) o mocy do 70 kWt oraz kolektorów słonecznych.

Według szacunków Instytutu proponowany program mikrodotacji zapewniłby przyrost mocy zainstalowanej w małych instalacjach OZE o 30 proc., o około 900 MW oraz przyrost ilości instalacji prosumenckich o 50 proc. (o ponad 100 tys. prosumenckich inwestycji w gospodarstwach domowych i rolnych).

IEO zwraca również uwagę, że uruchomienie programu pozwoliłby w okresie do 2030 roku stworzyć około 18 tys. miejsc pracy, w tym prawie 2 tys. przy produkcji urządzeń oraz ponad 4 tys. przy ich instalowaniu.

Po konsultacji z członkami Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej program zostały przekazany na ręce prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzaty Skuchy.

Źródło: www.cire.pl
 

Strona 15 z 183

«pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia»