Aktualności

Dla kogo geotermia, dla kogo biogazownie?

niedziela, 23 listopada 2014 17:13

Która z gmin powiatu piotrkowskiego powinna zainwestować w biogazownie, która może skorzystać ze źródeł geotermalnych nie tylko do rozwoju turystyki, ale i ciepłownictwa, która może myśleć o wykorzystaniu biomasy leśnej czy nadwyżek słomy?
Na te wszystkie pytania odpowiedzieli naukowcy, którzy zrobili to na zlecenie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie. Północna część powiatu piotrkowskiego leży na gorących źródłach. Około 2 km pod ziemią znajdują się bowiem zasoby wód geotermalnych, których temperatura może dochodzić do 80 stopni Celsjusza. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z Krakowa. Poza energią drzemiąca we wnętrzu Ziemi dokonano analizy terenów, gdzie energię elektryczną i cieplną można otrzymać z biogazu i słomy. Wyniki analiz i konkretne koncepcje na zagospodarowanie potencjału OZE (odnawialnych źródeł energii) w powiecie piotrkowskim przedstawiono 7 listopada na konferencji zorganizowanej przez starostę powiatu piotrkowskiego Stanisława Cubałę.
Nazwa całego projektu brzmi “Badania naukowe i ocena występowania oraz możliwości zagospodarowania energii geotermalnej, przy wsparciu innych Odnawialnych Źródeł Energii, w kontekście zrównoważonego rozwoju gmin powiatu piotrkowskiego”.
Jak oceniono więc potencjał powiatu piotrkowskiego jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii?
- Wykonaliśmy na zamówienie starosty opracowanie dla całego powiatu piotrkowskiego w zakresie zarówno geotermii, ale też potencjału biomasy, biogazu, słomy, wiatru, słońca – mówi dr hab. prof. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Barbara Tomaszewska pracująca w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i w Zakładzie Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych. - I tutaj, ku naszemu zdziwieniu, bardzo dobre efekty uzyskaliśmy w kontekście rozpoznania potencjału geotermalnego, zarówno z utworów kredy dolnej, jury środkowej, jak i jury dolnej. Potencjał też stanowią utwory triasu górnego. Są to różne struktury zalegające na różnych głębokościach, ale już w Polce, w różnych lokalizacjach te struktury geologiczne i wody termalne z tych poziomów i horyzontów wodonośnych są wykorzystywane. Najbliżej w Kleszczowie (gdzie są 2 ujęcia geotermalne). Tutaj ciekawy potencjał stanowią utwory kredy dolnej i wykorzystanie ich tak jak ma to miejsce w Uniejowie, w Poddębicach, w Mszczonowie, gdzie geotermia funkcjonuje od wielu lat i przynosi bardzo dobre efekty. Jak się okazuje, potentatem w wielokierunkowym wykorzystaniu wód geotermalnych może być Czarnocin, ale inne gminy także mają na co liczyć. Jak to wygląda w szczegółach? Z opracowania wynika, że tzw. zbiornik dolnej kredy (K1) wykazuje szczególne predyspozycje do wykorzystania w rekreacji. Za najbardziej korzystne strefy powiatu do takiego wykorzystania naukowcy uznali obszary gmin: Piotrków Trybunalski, Czarnocin, Grabica, Moszczenica i Wola Krzysztoporska.
Gmina Grabica – idealny teren dla biogazowni
Odnawialne źródła energii to nie tylko geotermia, ale także możliwość wykorzystania innej ludzkiej działalności.  - W gospodarstwach rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą powstaje obornik bądź gnojowica, które ze względów ochrony środowiska winny zostać przetworzone. Jedną z metod przetworzenia odchodów zwierzęcych, a także innych odpadów roślinnej produkcji rolniczej, jest fermentacja beztlenowa w biogazowniach rolniczych, dzięki czemu uzyskuje się nawóz rolniczy o korzystnych parametrach, znacznie lepszych od surowej gnojowicy bądź obornika – mówią autorzy opracowania. - Dodatkową korzyścią jest powstanie biogazu o korzystnych własnościach energetycznych, różniących się wartością opałową w zależności od rodzaju i pochodzenia odchodów zwierzęcych. Powiat piotrkowski jest obszarem typowo rolniczym o znacznej koncentracji gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej, co daje powiatowi pierwsze miejsce w województwie łódzkim. Zdecydowanym liderem w hodowli trzody chlewnej w powiecie piotrkowskim jest gmina Grabica. Oszacowany potencjał techniczny produkcji biogazu rolniczego wynosi około 10 mln m3, co odpowiada produkcji energii brutto równej blisko 180 TJ rocznie. Przyjmując założone sprawności urządzeń kogeneracyjnych podczas spalania gazu, możliwe jest wyprodukowanie rocznie ok. 17,5 GWh energii elektrycznej brutto oraz blisko 60 TJ energii cieplnej netto (po uwzględnieniu zapotrzebowania własnego) - dodają.
Przeszło dwukrotnie niższym potencjałem energetycznym dysponuje gmina Moszczenica – drugi co do wielkości ośrodek chowu żywca wieprzowego w powiecie. Względnie wysokim (w porównaniu do pozostałych gmin) potencjałem biogazu rolniczego dysponują również gminy Wola Krzysztoporska oraz Wolbórz. W pozostałych gminach potencjał techniczny biogazu rolniczego jest znacznie mniejszy. Związane jest to rozproszeniem hodowli na mniejsze gospodarstwa, a niekiedy też potrzebą pokrycia zapotrzebowania na obornik i gnojowicę jako formę nawozu naturalnego.
Ile to może kosztować
Sama możliwość zainwestowania w geotermię czy inne OZE to jeszcze nie wszystko. Ważne jest pytanie, ile to wszystko może kosztować. Jednym z elementów opracowania przygotowanego przez naukowców z Krakowa miała być więc symulacja kosztów  potencjalnych inwestycji.
- Najwyższych całkowitych nakładów inwestycyjnych wymagać będzie wariant zakładający współpracę ujęcia geotermalnego z miejską siecią ciepłowniczą zlokalizowany w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Poziom całkowych nakładów inwestycyjnych jest dla niego szacowany na ponad 83 mln zł, z tego ok. 37% przypadanie na dublet otworów geotermalnych – szacują naukowcy. - Najwyższe jednostkowe nakłady inwestycyjne, określane względem mocy cieplnej zainstalowanej, wiążą się z wariantem zakładającym wykorzystanie rekonstruowanego otworu w celach balneo-leczniczych. Z prognozowanych nakładów inwestycyjnych całkowitych rzędu 6,3 mln zł ponad 4,4 mln zł pochłonie rekonstrukcja otworu geotermalnego. W przypadku wariantu zakładającego uruchomienie biogazowni rolniczej - poniesione nakłady inwestycyjne pozwalają wytwarzać energię cieplną i elektryczną w skojarzeniu. Dla tego wariantu wskaźnik jednostkowych nakładów inwestycyjnych określono, dzieląc wymagane nakłady przez sumę mocy cieplnej i elektrycznej. Ostateczna całkowita (uwzględniająca straty ciepła na przesyle) cena sprzedaży energii cieplnej dla analizowanych wariantów zawiera się w przedziale od ok. 25 do ok. 75 zł/GJ. Najniższa jednostkowa cena sprzedaży energii cieplnej charakteryzuje wariant kolejny - zakładający wykorzystanie dubletu nowych otworów w strefie północnej powiatu piotrkowskiego w celach balneo-rekreacyjnych.
Jak wynika z opracowania, koszty wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań nie są małe. Jak mogłyby być sfinansowane?
- Na pewno nie całkowicie z budżetu samorządu – odpowiada prof. Tomaszewska. - Potrzebny jest partner prywatny, niemniej jednak bardzo ważna jest współpraca z samorządami, z gminami. Takie otwarcie drogi to jest de facto klucz do powodzenia przyszłej działalności. Jeżeli chodzi o finansowanie – w Polsce mamy to szczęście, że właśnie wykorzystanie OZE jest wspierane zarówno w postaci “zielonych certyfikatów” za wytwarzanie prądu (będzie to w przyszłości generowało zyski), a z drugiej strony jeżeli chodzi o etap inwestycyjny, wspierane są tego typu działania z ramienia NFOŚiGW, WFOŚiGW – tu można poszukiwać tych środków. Duży zakres wsparcia będzie również przeznaczony w ramach horyzontu 2014 – 2020 i środków unijnych, które zostały przydzielone Polsce.
Autor: Anna Wiktorowicz       źródło:  www.epiotrkow.pl

 

Komisja ds. energetyki chce wkrótce zakończyć prace nad ustawą o OZE

czwartek, 30 października 2014 19:12

Poseł Andrzej Czerwiński zapowiedział, że komisja ds. energetyki i surowców energetycznych, której pracami kieruje, powinna zakończyć procedowanie projektu ustawy o OZE do końca listopada. Opozycyjni członkowie komisji wytykają jednak, że komisja nie uwzględniła zaproponowanych przez nich poprawek.
Cytowany przez Polską Agencję Prasową Andrzej Czerwiński zapowiedział, że komisja ds. energetyki i surowców energetycznych powinna procedować projekt ustawy o OZE jeszcze podczas trzech posiedzeń, kończąc prace nad projektem jeszcze w listopadzie. Opozycja wytyka, że kierowana przez posła Czerwińskiego komisja nie uwzględniła wniesionych przez nią poprawek.

PiS podkreśla konieczność wsparcia dla rynku odnawialnych źródeł ciepła - kolektorów słonecznych, pieców na biomasę czy pomp ciepła, czego brakuje w obecnym projekcie ustawy o OZE.

- Odłożony jest cały pakiet poprawek PiS dotyczący ciepła. Uważamy, że w tej ustawie nie uwzględnia się problemów związanych z pozyskiwaniem ciepła z odnawialnych źródeł energii - PAP cytuje posła PiS Piotra Naimskiego. Cytowany przez PAP minister gospodarki Janusz Piechociński zaznaczył, że w projekcie ustawy o OZE mogą zajść jeszcze zmiany na późniejszym etapie prac, podczas głosowań w Sejmie i Senacie. Wcześniej rząd, który jest autorem aktualnego projektu ustawy o OZE, niemal w całości odrzucił wniesione przez branżę zielonej energii poprawki do projektu, które zgłoszono podczas przeprowadzonego w ubiegłym miesiącu publicznego wysłuchania ustawy o OZE.

Jednocześnie w ubiegłym miesiącu strona rządowa przygotowała swój pakiet poprawek do projektu ustawy o OZE, które wpisano do zaktaulizowanej wersji tego dokumentu.

Źródło: www.gramwzielone.pl

 

Spółka z branży biogazowej zadebiutuje na NewConnect

sobota, 20 września 2014 13:00

Lubelski deweloper biogazowni rolniczych Wikana Bioenergia zapowiedział wejście na giełdę NewConnect. W kolejnym etapie giełdowej ekspansji Wikana Bioenergia chce zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych. IPO na GPW ma nastąpić już w przyszłym roku.

Jak poinformował "Parkiet", specjalizująca się w dewelopmencie biogazowni rolniczych Wikana Bioenergia zadebiutuje na NewConnect na przełomie III i IV kwartału br. Na giełdzie spółka z branży biogazowej chce pozyskać od 10 do 20 mln zł - w przypadku korzystnych rozwiązań prawnych dla rynku OZE. Pozyskane na giełdzie fundusze Wikana Bioenergia chce przeznaczyć na nowe inwestycje w OZE. Spółka ma w planach m.in. budowę biogazowni o łącznej mocy 9 MW oraz farm fotowoltaicznych o mocy 20 MW. Szacunkowy koszt inwestycji do roku 2020 ma wynieść 230 mln zł, a oprócz giełdy spółka chce finansować swoje inwestycje także dotacjami i preferencyjnymi kredytami m.in. z NFOŚiGW.  Wikana Bioenergia pozyskała już dofinansowanie na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1,2 MW w Rejowcu, a także dotację w wysokości 4 mln zł na budowę biogazowni o mocy 1 MW w Werbkowicach.  Obecnie Wikana Bioenergia jest właścicielem jednej biogazowni, którą wybudowała w 2011 r. w Siedliszczkach, w woj. lubelskim. Marże osiągane na tej inwestycji Wikana Bioenergia ocenia na "zero plus". W tym roku za produkcję energii w biogazowni w Siedliszczkach Wikana Bioenergia zaczęła pozyskiwać oprócz zielonych certyfikatów także certyfikaty żółte przysługujące za produkcję energii w kogeneracji.

Obniżamy też koszty, kupując od rolników tańszy wsad do fermentacji i spalania. W stosunku do 2013 r. płacimy za niego mniej o ponad 20 proc. dzięki intensywnym negocjacjom ze sprzedawcami biomasy - zapewnia na łamach "Parkietu" prezes Wikany Sławomir Horbaczewski i dodaje, że wkrótce Wikana będzie też sprzedawać znaczące ilości nawozów powstałych w procesie produkcji biogazu.

W ubiegłym roku przychody spółki Wikana Energia w segmencie OZE wyniosły prawie 3,4 mln zł, a jej strata wyniosła 759 tys. zł. W I półroczu br. było to odpowiednio: 2,25 mln zł i 862 tys. zł.

Źródło: www.gramwzielone.pl

 

Ukraina chce produkować gaz z drewna

sobota, 13 września 2014 16:28

Ihor Szwajka, minister rolnictwa Ukrainy przedstawił analizy dotyczące potencjału produkcji gazu z biomasy, z których wynika, że gaz produkowany z odpadów drzewnych i rolnych może być nawet o połowę tańszy niż konwencjonalny.

Minister podkreślił, że obecnie cena gazu kształtuje się na poziomie ok. 500 dolarów za 1000 m3, zaś wytworzenie tożsamej ilości gazu z odpadów drzewnych stanowi koszt ok. 250 dolarów. Kontynuując wyliczenia resortu można zauważyć, że potencjał produkcyjny Ukrainy jest olbrzymi - do 2018 roku może osiągnąć poziom 10 mld m3, jest to dokładnie tyle ile obecnie kupuje na Zachodzie Europy za pośrednictwem rurociągów przez Polskę, Słowację i Węgry. Roczne zapotrzebowanie Ukrainy na gaz kształtuje się na poziomie 50 mld m3.
Minister ubolewa nad olbrzymim marnotrawieniem odpadowych surowców biologicznych. W obecnej sytuacji kryzysowej warto sobie zdać sprawę z konieczności wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Oprócz tego warto zauważyć, że technologia jest łatwo dostępna i szeroko wykorzystywana, wystarczy tylko po nią sięgnąć i zaimplementować.

Źródło: www.odnawialnezrodlaenergii.pl

 

 

Stany Zjednoczone stawiają na gaz i systemy fotowoltaiczne

sobota, 23 sierpnia 2014 12:07

Amerykańska Agencja Rządowa zajmująca się sprawami energetyki (EIA) przedstawiła raport dotyczący tendencji rozwoju segmentu energetyki konwencjonalnej i odnawialnej do roku 2040. Autorzy raportu przeanalizowali bieżącą sytuacje na rynku energetycznym oraz zastosowali symulacje udziału poszczególnych źródeł energii w miksie energetycznym.

Głównym założeniem na którym bazuje raport to zmniejszenie instalacji źródeł wytwórczych: do 2016 roku ma pojawić się około 16 GW mocy z nowych źródeł, zaś do 2022 roku już tylko 9 GW. Bieżąca sytuacja w USA to według danych Agencji Informacyjnej: 3,5 GW w zainstalowanych systemach energii z czego aż 55 % to źródła odnawialne. Na pierwszym miejscu pod względem ilości mocy znajdują się systemy fotowoltaiczne (1,13 GW), na drugim energia wiatrowa (0,7 GW) zaś na trzecim miejscu plasuje się energia pochodząca z biomasy (0,087 GW). Najwięcej nowych mocy w USA w pierwszym półroczu roku 2014 roku stanowiły elektrownie oparte na gazie ziemnym (1,55 GW).

Zdaniem EIA widoczny trend w roku 2014 będzie coraz bardziej wyraźny w długofalowej perspektywie czasowej. Szacunki wskazują na wytworzenie do 2040 roku 351 GW nowej mocy. 255 GW będzie stanowić energia pozyskana z gazu ziemnego, zaś aż 89 GW to energia pozyskana z odnawialnych źródeł energii.

Źródło: www.oze.pl

 

Spółka z branży biogazowej publikuje wyniki za II kwartał br.

sobota, 09 sierpnia 2014 12:36

Esperotia Energy Investments S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lipca 2012 r., działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, przedstawiła wyniki finansowe wypracowane w 2 kw. 2014 r. Emitentowi udało się znacząco obniżyć koszty funkcjonowania, dzięki czemu strata netto uległa zmniejszeniu. Spółka planuje rozpocząć w tym kwartale budowę biogazowni rolniczej w Świdwinie.

Na poziomie jednostkowym Esperotia poniosła stratę netto w wysokości 118 tys. zł wobec straty w analogicznym okresie ub. roku wynoszącej 252 tys. zł. Natomiast na poziomie skonsolidowanym strata netto sięgnęła 262 tys. zł, podczas gdy rok temu wyniosła ona 378 tys. zł. Zmniejszenie strat jest efektem restrukturyzacji kosztowej oraz zawieszenia działalności niektórych spółek celowych, które wznowią ją po zatwierdzeniu przez Sejm nowej Ustawy o OZE i rozpoczną realizację zaplanowanych projektów inwestycyjnych.

Spółka zależna Carbo-Bio Sp. z o.o. otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaliczkę w wysokości 2 mln zł w ramach przyznanej dotacji na budowę biogazowni rolniczej w Świdwinie o mocy 1,2 MW. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 6 mln zł. Esperotia pracowała w minionym kwartale nad pozyskaniem finansowania dłużnego potrzebnego do realizacji procesu inwestycyjnego budowy tej biogazowni. Niestety negocjacje przedłużały się z przyczyn niezależnych od Spółki, ale obecnie znajdują się w końcowym etapie. Planowane rozpoczęcie budowy przypada jeszcze na III kw. br.

- Głównym czynnikiem przedłużającego się procesu uzyskania finansowania dłużnego na realizację budowy biogazowni rolniczej w Świdwinie były problemy, które dotknęły Banco Espirito Santo. Obecnie jednak sytuacja się klaruje i liczymy, że w najbliższym czasie uzyskamy finansowanie na ten projekt - mówi Agnieszka Król, Prezes Zarządu Spółki Esperotia Energy Investments S.A.

Esperotia ma zamiar dokonać kolejnej transakcji nabycia projektu biogazowni rolniczej z przyznaną dotacją oraz z otrzymanym pozwoleniem na budowę. Jest to zgodne z przyjętą przez Zarząd strategią rozwoju Spółki. Emitent liczy również, że dzięki wejściu w życie nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii mocno zwiększy się zainteresowanie funduszy inwestycjami w branżę OZE, w tym także biogazownie rolnicze, a więc łatwiej będzie pozyskiwać kapitał na realizację projektów. Ustawa o OZE jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie i została skierowana do Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych.

- Fundusze inwestycyjne cały czas czekają na nową Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii i w związku z tym wstrzymują się na razie z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Pytają jednak o kolejne pakiety projektów i chcą być przygotowane na wprowadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących rynku OZE - dodaje Król.

Esperotia Energy Investments S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą spółki celowe przeznaczone do realizacji projektów biogazowni rolniczych zarówno w Polsce, jak i w Bułgarii.

Źródło: gramwzielone.pl

 

Strona 9 z 183

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»