Aktualności

Dofinansowanie na biogazownie na Śląsku. Dotacje do 30% kosztów

wtorek, 18 sierpnia 2015 00:00

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zdecydował o udostępnieniu dotacji do inwestycji polegających na budowie biogazowni rolniczych.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji wynoszącej do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Uzupełnieniem dofinansowania do łącznej wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania może być – jak dotychczas – pożyczka, oprocentowana w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym – informuje WFOŚiGW w Katowicach.

Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach, ocenił, że w województwie śląskim największy potencjał w zakresie odnawialnych źródeł energii posiada energia słoneczna, jednak – w jego opinii – inwestycje w tym zakresie zyskują ostatnio ogromną popularność i nie wymagają specjalnych zachęt, a także produkcja biogazu – w tym pochodzącego z oczyszczalni ścieków, wysypisk i biomasy rolniczej.

WFOŚiGW w Katowicach informuje na swojej stronie internetowej, że spośród biogazowni największy potencjał w województwie śląskim posiadają obecnie biogazownie rolnicze, a takie instalacje – w tym mikrobiogazownie – mogą być zastosowane w większości gospodarstw rolnych.

– Mając na uwadze znaczną ich liczbę w naszym województwie, w których możliwe i uzasadnione byłoby zastosowanie biogazowni rolniczych i wynikającą z tego możliwą do uzyskania znaczną produkcję energii ze źródeł odnawialnych, celowe było stworzenie większych zachęt do realizacji tego typu inwestycji – informuje katowicki WFOŚiGW. – Popularyzacja mikrobiogazowni i następująca w konsekwencji tego produkcja dużej ilości energii cieplnej i elektrycznej z OZE przyczyni się do realizacji zobowiązań Polski wynikających z pakietu klimatyczno–energetycznego, jak również wpisuje się postanowienia, które znajdziemy w strategicznych dokumentach województwa śląskiego w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. w „Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającym na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

źródło: gramwzielone.pl 

 

Pod Cieszanowem powstaje biogazownia. Wyprodukuje prąd z roślin

wtorek, 11 sierpnia 2015 00:00

Inwestycja powstaje na pope-geerowskim, otoczonym lasami polu w Gorajcu. Będzie to trzecia biogazownia w Podkarpackiem. Pierwsza o mocy 0,999 MW została uruchomiona w Leżajsku. Druga w Zarszynie, w pow. sanockim. Jest mniejsza, jej moc wynosi 0,5 MW. Obie ruszyły pod koniec 2014 r.

Budowa biogazowni Gorajec zostanie ukończona w 2015 r. W biogazowni w wyniku fermentacji beztlenowej substratów organicznych pochodzenia rolniczego produkowany będzie biogaz. Wytwarzany biogaz, wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Nowe technologie oraz pojawiające się rozwiązania, zapewniają wysoką wydajność instalacji biogazowej, dając znakomite warunki do stworzenia lokalnego systemu energetycznego. Rozproszone źródła energii gwarantują lokalne bezpieczeństwo energetyczne dla regionu.

W sąsiedztwie elektrowni znajdują się grunty rolne, przeznaczone głównie do uprawy kukurydzy. Stanowi to potencjał w pozyskaniu substratów do produkcji biogazu oraz zagospodarowaniu masy pofermentacyjnej. 

Parametry technologiczne biogazowni rolniczej:

  • jednostka kogeneracyjna oparta o 2 silniki spalinowe MAN, o mocy elektrycznej 999 kW i mocy cieplnej 1082 kW,
  • moc zainstalowana energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,999 MWe,
  • planowana, roczna produkcja energii elektrycznej 8 300 MWh/rok,
  • planowana, roczna produkcja energii cieplnej 31 600 GJ/rok.

Przy elektrowni zainstalowana zostanie suszarnia taśmowa, w której surowiec suszony będzie czystym, wolnym od spalin, ogrzanym strumieniem powietrza z ciepła wytworzonego w biogazowni.

źródło:
lubaczow.naszemiasto.pl
polskagrupabiogazowa.pl 

 

Miał być smród, a są korzyści – biogazownie

wtorek, 04 sierpnia 2015 00:00

Polski rząd w roku 2009 proponował, żeby w każdej polskiej gminie do 2020 roku powstała biogazownia przetwarzająca rośliny energetyczne i odpady rolnicze w biogaz. Projekt się nie udał, ale biogazownie powstawały.

Ambitny rządowy projekt nie został jednak zrealizowany, często za sprawą protestów mieszkańców, którzy nie godzili się, żeby w okolicy inwestor wybudował tego rodzaju instalację. Inaczej sytuacja wyglądała w Wojnach-Wawrzyńcach, gdzie mieszkańcy chwalą sobie istnienie biogazowni w pobliżu ich posesji.

– Nie obserwujemy przypadków, żeby mieszkańcy zgłaszali niedogodności wynikające z naszych działań. Dysponujemy najnowszą technologią, która ogranicza przykry zapach, ponadto dajemy zatrudnienie mieszkańcom okolicznych miejscowości, kontraktujemy z rolnikami płody rolne, kukurydzę. Sprzedajemy też pasze i mamy wielu klientów-rolników z okolic – wyjaśnia pracownik firmy.

Mieszkańcy to potwierdzają. – Nie da się odczuć, żeby we wsi coś śmierdziało. Może czasem jest tu większy ruch, ale poza tym to mamy przede wszystkim korzyści z biogazowni. Bierzemy wysłodki, sprzedajemy tam kukurydzę, a parę osób dostało pracę. Kilka lat temu zbierane były podpisy mieszkańców, czy godzą się na budowę, i większość się podpisywała – mówi Lubowicka Agnieszka, mieszkanka Wojen-Wawrzyńc. -Wzmożony ruch jest normalny, mi to w ogóle nie przeszkadza, a smród? Może gdzieś bliżej biogazowni tak, ale we wsi nic nie czuć – dodaje Pani Iwona W.
Jak się więc okazuje, gdyby do skutku doszła realizacja rządowego projektu sprzed lat, więcej gmin skorzystałoby z funkconowania biogazowni. Przykład z gminy Szepietowo pokazuje, że życie przy biogazowni to nie smród i brud, a pieniądze i współpraca.

źródło: halomazowieck.pl 

 

Kolejne biogazownie powstaną na Warmii i Mazurach

piątek, 31 lipca 2015 00:00

W Świętajnie, k. Szczytna i w Rogalach w Gminie Dźwierzuty zostaną uruchomione dwie biogazownie rolnicze.

W najbliższym czasie powstaną dwie nowe biogazownie: w Świętajnie, k. Szczytna i w Rogalach w gminie Dźwierzuty.

Będą to kolejne instalacje, które powstaną dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 
Każda z instalacji będzie posiadała moc 0,370 MW. Beneficjentami tego przedsięwzięcia jest Biopower Świetajno Sp. z.o.o i Biogazownia Rogale Sp. z o.o. 
W czwartek w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano umowy dofinansowania obu inwestycji.

- Dostawcami koniecznego wsadu do nowych biogazowni będą okoliczni rolnicy – zapewnia Andrzej Jaźwiński, prezes obu spółek realizujących budowę instalacji. – W przypadku biogazowni w Rogalach do produkcji biogazu wykorzystywany będzie wsad w postaci gnojowicy i kiszonki z kukurydzy. W przypadku instalacji w Świętajnie wsad stanowić będzie gnojowica i obornik bydlęcy oraz kiszonki z traw.

Lokalizację nowych biogazowni wybierano bardzo starannie, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak możliwość rozwiązania problemów z zagospodarowaniem organicznych odpadów produkcji rolnej, regionalne zapotrzebowanie na moc elektryczną i cieplną, ciągłość i stabilność dostaw biomasy, a także potencjalnych odbiorców energii.

Koszt wybudowania każdej instalacji oszacowano na prawie 10 mln zł, z czego prawie połowa to unijne dofinansowanie. Budowa obu biogazowni ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

źródło: szczytno.wm.pl 
 

Biogazownia we wsi Krasowo Cząstki

niedziela, 26 lipca 2015 10:30

W miejscowości Krasowo Cząstki, Gm. Nowe Piekuty na Podlasiu budowana jest obecnie biogazownia rolnicza o mocy 0,7 MW do docelowej 1,9 MW. Inwestorem jest spółka Green Energy z Warszawy , której udało się na tę inwestycje pozyskać dotacje Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego , działanie: 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska).

Firma  Wolf System wykonała  2 zbiorniki: fermentacyjny i pofermentacyjny o wymiarach średnica 32 i wysokości 8m oraz zbiornik wstępny o średnicy 6m i wysokości 2m

Planowany termin uruchomienia instalacji biogazowej to III kwartał 2015r, a Generalny Wykonawca to Energobud Investment sp. z o.o.

Wartość inwestycji to 9 902 730.00 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi  4 806 600.00 zł.

Biogazownia we wsi Krasowo Cząstki to nie jedyna tego typu inwestycja na Podlasiu. Oprócz niej budowane są jeszcze trzy kolejne biogazownie. Poza tym od ubiegłego roku działa już na Podlasiu biogazownia rolnicza w Rybołach, gmina Zabłudów.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wszystkie te inwestycje maja łącznie kosztować 71,2 mln zł, z czego dotacja z UE wyniesie 26,6 mln zł.

 

źródło: kulturawsi.pl

 

Biogazownia rolnicza w Strzykocinie ma być gotowa pod koniec roku

sobota, 18 lipca 2015 09:57

W Strzykocinie, gmina Brojce (zachodniopomorskie) trwa budowa biogazowni rolniczej o mocy blisko 1 MWe (999 kW). Jeszcze w tym roku inwestor - Bio-Energia Strzykocin planuje zakończenie budowy.
W dniu 18. 06.2015 została zakończona inwestycja pięciu zbiorników. Wybudowano dwa zbiorniki o wymiarach: średnica 30 m, wysokość 8 m, zbiorniki o wym. Ø24m i h= 8m, Ø26 m i h= 8 m oraz zbiornik wstępny Ø 7 m i h= 4 m. Budowę prowadziła firma Wolf System. Obecnie trwają dalsze prace. Planowe ukończenie inwestycji przewiduje się na IV kwartał 2015 r.
Spółka odpowiedzialna za budowę i eksploatacje biogazowni - „Bio-Energia Strzykocin" Sp z o.o. została zawiązana przez : „Genfarm Sp z o.o., oraz inwestora prywatnego.

Substratami wsadowymi będą kiszonka z kukurydzy oraz gnojowica pochodząca od trzody chlewnej z fermy Firmy „GENFARM". Powstający gaz będzie przetwarzany w energię elektryczną i ciepło w agragacie do kogeneracji prądu i ciepła.

Poferment jako wysokowartościowy nawóz używany będzie do nawożenia pól własnych i do sprzedaży dla rolników. Dostarczanie substratów przebiegać będzie w sposób ciągły.

Procesy zachodzące w biogazowni działają w obszarze mezofilnym o temperaturze ok. 37,0C do 40,0C.

Cała linia sterowana będzie systemem wizualizacji danych, wraz z komputerem PC i oprogramowaniem służącym do obsługi nadzoru nad biogazownią.

 

źródło: ebiomasa.pl

 

Strona 4 z 183

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»