Aktualności

Utrata świadectw pochodzenia w świetle projektu ustawy o OZE

poniedziałek, 29 października 2012 13:07

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii („Ustawa OZE”) zasadniczo zakłada utrzymanie mechanizmu przyznawania świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Wprowadza jednak przy tym szereg niezwykle istotnych modyfikacji. Jedną z bardziej kontrowersyjnych i szeroko dyskutowanych jest powiązanie mechanizmu przyznawania świadectw pochodzenia z uzyskaną przez wytwórcę ceną z tytuł sprzedaży „zielonej” energii.
 

Ustawa o OZE ograniczy przychody wytwórców zielonej energii

poniedziałek, 29 października 2012 13:05

Zaledwie kilka dni po przedstawieniu „ostatecznego” projektu ustawy o OZE Ministerstwo Gospodarki opublikowało jego poprawioną wersję – 2.0.2. W najbardziej kontrowersyjnym punkcie najnowsza wersja pozostaje bez zmian. Zdaniem Michała Ćwila ograniczy to przychody wytwórców energii ze źródeł odnawialnych.
 

Opłata OZE, czyli nowość w projekcie ustawy o OZE. Na czym polega?

poniedziałek, 29 października 2012 10:44

Najnowsza wersja ustawy o OZE wprowadza tzw. opłatę OZE, czyli opłatę mającą równoważyć sprzedawcy zobowiązanemu zakup energii wyprodukowanej z mikro- i małaych instalacjach OZE po wyższej, preferencyjnej cenie - w stosunku do rynkowej ceny energii.
 

Wybrane kluczowe uwagi do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii opublikowanego w październiku 2012 r.

poniedziałek, 29 października 2012 10:40

Środowiska działające na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce oczekują od wielu lat, iż Rząd RP zaproponuje i przeprowadzi przez procedurę parlamentarną ustawę o odnawialnych źródłach energii, która określi długofalową, stabilną perspektywę rozwoju tego sektora energetyki i wprowadzi elementarny ład prawny, w szczególności w odniesieniu do długofalowej strategii wsparcia dla obecnie funkcjonujących i planowanych do realizacji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
 

Mechanizmy wsparcia w IV wersji projektu ustawy o OZE

poniedziałek, 29 października 2012 10:40

Ministerstwo Gospodarki opublikowało w październiku br. trzy projekty ustaw tzw. „trójpaku energetycznego”, w którego skład wchodzą projekt ustawy Prawo energetyczne, projekt ustawy Prawo gazowe oraz projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Opublikowano również projekt przepisów wprowadzających ustawę – Prawo energetyczne, ustawę – Prawo gazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii („Ustawa – przepisy wprowadzające”). W niniejszym artykule skupimy się jednakże wyłącznie na najnowszym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii („Ustawa o OZE”).
 

Chcesz inwestować w OZE? Rusza nabór

czwartek, 25 października 2012 14:52

Rozpoczął się nabór uczestników do projektu „Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach” (akronim – OZERISE).
 

Strona 30 z 183

«pierwszapoprzednia21222324252627282930następnaostatnia»