Aktualności

W 2016 r. przybyło 1,4 GW źródeł odnawialnych w Polsce

środa, 15 marca 2017 15:14

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (stan na 31.12.2016 r.) w Polsce funkcjonują obecnie odnawialne źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 8 415,5 MW. W 2016 r. powstały nowe elektrownie o mocy 1 445,5 MW, z czego 21,5 MW stanowiły biogazownie, 158,4 elektrownie biomasowe, 28,1 MW elektrownie fotowoltaiczne, 12,2 MW elektrownie wodne i aż 1 225,4 MW elektrownie wiatrowe. Szczegółowe dane przedstawiono na poniższych wykresach. 

Moc_zainstalowana_OZE_2005-2016

moc_zainstalowana_OZE


 

Eurostat ogłosił udział OZE w krajach członkowskich w 2015 roku

środa, 15 marca 2017 00:00

Polska w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego zobowiązała się osiągnąć 15% udział energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii do 2020 roku. Składają się na to cele w 3 sektorach: 19% udziału OZE w zużyciu energii elektrycznej w 2020 roku, 17% w zużyciu ciepła i chłodu oraz 10% w transporcie. 

wykres_udzia_OZE_w_zuzyciu_energii_UE_2015
Udzia_OZE_w_Polsce_2015
Źródło: EUROSTAT
 

Warsztaty "Praktycznie o biogazie"

czwartek, 09 marca 2017 10:40

27 – 28 marca odbędą się warsztaty „Praktycznie o biogazie” organizowane przez „Magazyn Biomasa” oraz Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Wydarzenie adresowane jest do firm – inwestorów planujących budowę biogazowni w Polsce, właścicieli istniejących biogazowni, które mają problemy finansowe i eksploatacyjne, rolników oraz przedsiębiorców z branży mięsnej, mlecznej i spożywczej zainteresowanych możliwością zagospodarowania w biogazowni problematycznych odpadów przetwórstwa rolno-spożywczego.
Praktyczny wymiar warsztatów odzwierciedla program dwudniowego spotkania w Rawie Mazowieckiej. Prelegenci, wśród których znajdą się czołowi polscy specjaliści branży biogazowej, poruszą kluczowe kwestie związane z projektem, budową i eksploatacją biogazowni.
Więcej informacji i program wydarzenia: LINK 
 

Projekt rozporządzenia z cenami referencyjnymi na 2017 r.

środa, 25 stycznia 2017 15:47

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia z cenami referencyjnymi na 2017 r. Ceny referencyjne to maksymalne możliwe do zgłoszenia w aukcji ceny dla poszczególnych technologii. W przypadku biogazowni rolniczych poniżej i powyżej 1 MW Ministerstwo postanowiło utrzymać cenę 550 zł/MWh.  Poniżej tabela ze zmianami cen w stosunku do rozporządzenia na 2016 r. 
ceny_referencyjne 
Instalacje odnawialnych źródeł energii:
 1. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej - 550 zł/MWh;
 2. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej - 550 zł/MWh;
 3. wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej - 405 zł/MWh;
 4. wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej - 365 zł/MWh;
 5. wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 3 i 4 - 355 zł/MWh;
 6. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych - 415 zł/MWh;
 7. wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego - 325 zł/MWh;
 8. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji - 450 zł/MWh;
 9. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji - 435 zł/MWh;
 10. w instalacji termicznego przekształcania odpadów - 385 zł/MWh;
 11. wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej - 475 zł/MWh;
 12. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie - 375 zł/MWh;
 13. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie - 350 zł/MWh;
 14. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej - 470 zł/MWh;
 15. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej - 480 zł/MWh;
 16. wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej - 455 zł/MWh;
 17. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej - 450 zł/MWh;
 18. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej - 425 zł/MWh;
 19. wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej - 470 zł/MWh;
 20. hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW - 470 zł/MWh;
 21. hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW - 405 zł/MWh.
LINK 
 

Korzystne dla branży biogazu zmiany w ustawie o nawozach i nawożeniu

piątek, 23 grudnia 2016 13:02

Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. Planowane zmiany dotyczą m.in. zagospodarowania pofermentu z biogazowni rolniczych. Projekt ma na celu zniesienie barier administracyjnych oraz uporządkowanie i uproszczenie trybu wprowadzania do obrotu pofermentu (zdefiniowanego w projekcie, jako "prodkt pofermentacyjny").
Produkty biogazowe będą mogły być wprowadane do obrotu bez pozwoleń ministra, których wydawanie było czaso- i kosztochłonne. Zgodnie z projektem ustawy, aby przekazać poferment (rolnikowi na cele nawozowe), wystarczy pisemna umowa między stronami, a także udostępnienie składu NPK pofermentu i okresowe badania na obecność metali cieżkich.
Projekt rozporządzenia dostępny na stronach RCL. LINK
 

Zarządca Rozliczeń udostępnił kalkulator obliczania pomocy publicznej

piątek, 23 grudnia 2016 12:57

Zarządca Rozliczeń to spółka która od 1 lipca 2016 r. na mocy ustawy OZE wykonuje zadania operatora rozliczeń energii odnaewialnej, tzn. gromadzi środki na rachunku opłaty OZE, zarządza tymi środkami i rozlicza ujemne saldo (zwraca różnicę między ceną sprzedaży energii el., a ceną zadeklarowaną w aukcji). 

Spółka udostępniła właśnie kalkulator pomocy publicznej na potrzeby wzięcia udziału w aukcji energii. Kalkulator w formacie MS Excel jest dostępny do pobrania na stronie spółki. LINK 
 

Strona 1 z 183

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»