Newsletter  
 
 

Aktualności

Projekt rozporządzenia z cenami referencyjnymi na 2017 r.

środa, 25 stycznia 2017 15:47

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia z cenami referencyjnymi na 2017 r. Ceny referencyjne to maksymalne możliwe do zgłoszenia w aukcji ceny dla poszczególnych technologii. W przypadku biogazowni rolniczych poniżej i powyżej 1 MW Ministerstwo postanowiło utrzymać cenę 550 zł/MWh.  Poniżej tabela ze zmianami cen w stosunku do rozporządzenia na 2016 r. 
ceny_referencyjne 
Instalacje odnawialnych źródeł energii:
 1. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej - 550 zł/MWh;
 2. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej - 550 zł/MWh;
 3. wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej - 405 zł/MWh;
 4. wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej - 365 zł/MWh;
 5. wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 3 i 4 - 355 zł/MWh;
 6. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych - 415 zł/MWh;
 7. wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego - 325 zł/MWh;
 8. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji - 450 zł/MWh;
 9. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji - 435 zł/MWh;
 10. w instalacji termicznego przekształcania odpadów - 385 zł/MWh;
 11. wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej - 475 zł/MWh;
 12. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie - 375 zł/MWh;
 13. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie - 350 zł/MWh;
 14. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej - 470 zł/MWh;
 15. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej - 480 zł/MWh;
 16. wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej - 455 zł/MWh;
 17. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej - 450 zł/MWh;
 18. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej - 425 zł/MWh;
 19. wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej - 470 zł/MWh;
 20. hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW - 470 zł/MWh;
 21. hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW - 405 zł/MWh.
LINK 
 

Korzystne dla branży biogazu zmiany w ustawie o nawozach i nawożeniu

piątek, 23 grudnia 2016 13:02

Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. Planowane zmiany dotyczą m.in. zagospodarowania pofermentu z biogazowni rolniczych. Projekt ma na celu zniesienie barier administracyjnych oraz uporządkowanie i uproszczenie trybu wprowadzania do obrotu pofermentu (zdefiniowanego w projekcie, jako "prodkt pofermentacyjny").
Produkty biogazowe będą mogły być wprowadane do obrotu bez pozwoleń ministra, których wydawanie było czaso- i kosztochłonne. Zgodnie z projektem ustawy, aby przekazać poferment (rolnikowi na cele nawozowe), wystarczy pisemna umowa między stronami, a także udostępnienie składu NPK pofermentu i okresowe badania na obecność metali cieżkich.
Projekt rozporządzenia dostępny na stronach RCL. LINK
 

Zarządca Rozliczeń udostępnił kalkulator obliczania pomocy publicznej

piątek, 23 grudnia 2016 12:57

Zarządca Rozliczeń to spółka która od 1 lipca 2016 r. na mocy ustawy OZE wykonuje zadania operatora rozliczeń energii odnaewialnej, tzn. gromadzi środki na rachunku opłaty OZE, zarządza tymi środkami i rozlicza ujemne saldo (zwraca różnicę między ceną sprzedaży energii el., a ceną zadeklarowaną w aukcji). 

Spółka udostępniła właśnie kalkulator pomocy publicznej na potrzeby wzięcia udziału w aukcji energii. Kalkulator w formacie MS Excel jest dostępny do pobrania na stronie spółki. LINK 
 

Prezes URE ogłasza termin pierwszej aukcji na 30 grudnia 2016 r.

piątek, 02 grudnia 2016 14:28

Prezes URE ogłosił pierwsze aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Ogłoszenia o aukcji opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki zawierają informacje o typie oraz parametrach danej aukcji.

Aukcje odbędą się 30 grudnia br., zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o zasady ustalone w ramach Regulaminu aukcji, który jest dostępny na stronie internetowej URE. Będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, która zostanie udostępniona Użytkownikom na początku grudnia 2016 r. Od tego momentu Wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

Według obowiązujących obecnie przepisów na koniec 2016 r. przewidziano cztery rodzaje aukcji:

 1. dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy  zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW,
 2. dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW,
 3. dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne),
 4. dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej - powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne).

W jednej Aukcji Wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego Wytwórcy. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrywają Uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku Uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.
Źródło: ure.gov.pl
Podkreślamy, że aukcje w 2016 r. dotyczyć będą jedynie istniejących biogazowni rolniczych (oraz elektrowni wodnych i nowych projektów PV). Pierwsza aukcja dla nowych projektów biogazowych odbędzie sie w 2017 r.  

 

Rząd ogłosił projekt rozporządzenia ws. aukcji w 2017 r. - 100 MW dla biogazowni rolniczych

poniedziałek, 28 listopada 2016 16:28

Ministerstwo Energii 23 listopada opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie aukcji w 2017 r.
1.Rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. LINK
2.Rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. LINK

Najistotniejsze jest drugie rozporządzenie, ponieważ określa ona ilość energii, jaką rząd planuje kupić w poszczególnych technologiach, co przekłada się na liczbę nowych instalacji jakie mogą powstać dzięki aukcji. Dokładne wartości w poszczególnych koszykach, według definicji z ustawy o OZE, znajdą Państwo w załączonym pliku Excel.

Kolejna istotna, z punktu widzenia sektora biogazowego, informacja dotyczy planowanych kosztów zakupu energii z biogazowni rolniczych. Planowany średni koszt zakupu energii z biogazowni rolniczych wynosi 645 zł/MWh – może to oznaczać, że Ministerstwo Energii myśli o podwyższeniu ceny referencyjnej dla biogazowni rolniczych (obecnie wynosi ona 550 zł/MWh).

Rząd przewiduje, że dzięki aukcji w 2017 r. powstaną następujące źródła:

1. Biogazownie rolnicze:
Do 1 MW: łącznie 70 MW,
Powyżej 1 MW: łącznie 30 MW
2. Biogazownie na składowiskach odpadów: 1-5 MW
3. Biogazownie na oczyszczalniach ścieków: 1-5 MW
4. Dedykowane instalacje spalania biomasy powyżej 1 MW: 100 MW
5. Elektrownie wodne:
Do 1 MW: 10 MW
Powyżej 1 MW: 10 MW
6. Elektrownie fotowoltaiczne do 1 MW: 300 MW
7.Elektrownie wiatrowej powyżej 1 MW: 150 MW\
Zaplanowano więc bardzo duży wolumen przeznaczony dla biogazowni rolniczych – łącznie 100 MW.
 

100 MW dla nowych projektów biogazowych w aukcji w 2017 r.?

piątek, 18 listopada 2016 11:56

Według informacji portalu wysokienapiecie.pl w aukcji zorganizowanej w 2017 r. rząd planuje kupić energię z nowych projektów biogazowych o łącznej mocy zainstalowanej około 100 MW. Jeśli taki wolumen się potwierdzi (nie opublikowano jeszcze projektu rozporządzenia), to oznaczałoby podwojenie zainstalowanej mocy w biogazie w najbliższym czasie. To dobra wiadomość zarówno dla inwestorów, jak i wykonawców, dostawców technologii i urządzeń dla sektora biogazu, którzy czekają w niepewności na dalsze decyzje rządzących.
Więcej informacji na ten temat w artykule: "Rząd chce podwoić moc biogazowni rolniczych"  
 

Strona 1 z 182

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»