Newsletter  
 
 

Aktualności

Raport BIOGAZ 2016

środa, 12 października 2016 00:00

Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne przygotował kolejną edycję raportu o rynku biogazowni rolniczych w Polsce.
Raport BIOGAZ 2016 powstał na podstawie zaktualizowanej bazy projektów biogazowni rolniczych zawierającej 570 rekordów. Ponadto baza zawiera dane rejestrowe i kontaktowe prawie 550 podmiotów z rynku biogazowego.
Raport zawiera także informacje o m.in: przygotowywanych inwestycjach w biogazownie rolnicze w Polsce, inwestorach i deweloperach obecnych na rynku, liczbie projektów przygotowywanych do pierwszej aukcji w 2017 r., zmianach w systemie wsparcia oraz o funkcjonowaniu systemu aukcyjnego, czy substratach stosowanych w biogazowniach. Ponadto w raporcie znajdują się opisy wszystkich istniejących biogazowni rolniczych w kraju zawierające dane o lokalizacji, inwestorze, stosowanych substratach, dostawcach technologii, kogeneracji i zbiorników, a także finansowaniu projektu.

Raport Biogaz 2016 jest już dostępny w sprzedaży. Aby zamówić raport prosimy o wysłanie maila z danymi firmy, na którą ma być wystawiona faktura, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Raport będzie przesłany w formie elektronicznej (plik PDF i Excel) po zaksięgowaniu płatności. 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Paweł Kosiński,   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 662 229 254

okadka_raport

Patronat merytoryczny nad raportem Biogaz 2016 objęła Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI)


 

Pierwsza aukcja dla nowych biogazowni w 2017 roku

poniedziałek, 29 sierpnia 2016 00:00

Na początku sierpnia Ministerstwo Energii ogłosiło 4 projekty rozporzadzeń wykonawczych do ustawy o odnawialnych źródłach energii:
  1. Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. LINK
  2. Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r., LINK
  3. Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r., LINK
  4. Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, LINK

Ad. 1

Ceny referencyjne to maksymalne ceny za energię, jaką można uzyskać w aukcji. W przypadku biogazowni rolniczych ustalono cenę referencyjną na poziomie 550 zł/MWh (dla biogazowni poniżej 1 MW i powyżej 1 MW, zarówno dla nowych, jak i istniejących/modernizowanych instalacji).

Ad. 2 i Ad. 3

W 2016 r. odbędą się tylko 3 aukcje:

  1. Dla istniejących biogazowni < 1 MW (rząd planuje zakup 3,8 TWh energii po średniej cenie 550 zł/MWh)
  2. Dla istniejących biogazowni > 1 MW (rząd planuje zakup 4,1 TWh energii po średniej cenie 550 zł/MWh)
  3. Dla „pozostałych źródeł” < 1 MW (rząd planuje zakup 1,5 TWh energii po średniej cenie 418,50 zł/MWh - chodzi przede wszystkim o projekty fotowoltaiczne, wolumen wystarczy na realizację około 100 MW w PV)

Oznacza to, że pierwsza aukcja dla nowych biogazowni rolniczych odbędzie się najwcześniej w 2017 r. Ministerstwo Energii traktuje pierwsze aukcje w 2016 r. jako „testowe”, chce sprawdzić jak będzie funkcjonował system. W ocenie skutków regulacji wspomina się o tym, że „Przy opracowywaniu projektu rozporządzenia na 2017 r. zostanie dokonana analiza rozstrzygnięć przeprowadzonych w 2016 r. aukcji. Powyższe działanie pozwoli na prawidłowe zaprojektowanie właściwej kolejności na 2017 r.”

Ad. 4

Ostatnie rozporządzenie dotyczy obniżenia obowiązku umorzenia certyfikatów (zielonych i błękitnych) w 2017 r. Niższy obowiązek oznacza mniejszy popyt na certyfikaty – więc też niższą cenę na giełdzie. Obecnie cena zielonych certyfikatów spadła już poniżej 50 zł/MWh.

 
Projekty rozporządzeń są obecnie na etapie konsultacji społecznych.  

 

Pozytywne zmiany dla biogazowni - nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

poniedziałek, 27 czerwca 2016 15:06

22 czerwca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa została skierowana do podpisu przez Prezydenta, ma wejść w życie 1 lipca 2016 r. 

Ustawa wprowadza korzystne zmiany dla biogazowni rolniczych:
1) Nowelizacja wprowadza nowy rodzaj certyfikatów, nazywanych już błękitnymi. Zmiana ta ma na celu wsparcie istniejących biogazowni, których przychody obniżyły się ze względu na spadek ceny zielonych certyfikatów.
2) W przypadku nowych projektów ustawa wprowadza minimalną cenę referencyjną dla biogazowni w aukcjach organizowanych w latach 2016-2018. Nie będzie ona mogła być niższa, niż 550 zł/MWh. 
3) Ponadto biogazownie będą miały wyodrębiony oddzielny koszyk aukcyjny, dzięki czemu nie będą konkurować z innymi źródłami energii. 

Przebieg prac nad ustawą: LINK
Ustawa z 22 czerwca: LINK


 

Minister Energii: Potrzebujemy zmiany systemu wsparcia dla OZE

poniedziałek, 27 czerwca 2016 14:57

 

-Musimy zmienić system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii – powiedział w sobotę w Grodnie (Zachodniopomorskie) minister energii Krzysztof Tchórzewski.
 
„Musimy zmienić system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii; nie mogą one być tak nieprzewidywalne, jak to się okazało na bazie doświadczeń niemieckich, kiedy wybudowano tylko wiatraki i tylko w tych miejscach, gdzie jest najlepszy wiatr” – powiedział podczas konferencji „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE” w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie pod Międzyzdrojami. „W takiej sytuacji stwierdziliśmy, że wprowadzamy koszyki technologiczne” – kontynuował Tchórzewski. „Będziemy rozmawiali z Komisją Europejską o tym, że wsparte mają być równomiernie poszczególne technologie; wiatrowa, fotowoltaika i biogazownie” – dodał minister.
 
Według Tchórzewskiego, w Polsce funkcjonuje około stu biogazowni. Jego zdaniem, trzeba przeorganizować wsparcie i pójść w takim kierunku, żeby duże gospodarstwa rolne zachęcić do tego, żeby powstały tam biogazownie. „Chcemy także zwiększyć wykorzystanie biomasy lokalnej” – podkreślił Tchórzewski. „Do tej pory mieliśmy duże problemy z tym i ściągaliśmy biomasę daleko spoza UE z Indonezji. Wprowadziliśmy zasadę, że biomasa lokalna, ale z odległości nie większej niż 300 kilometrów” – powiedział. Jak dodał, zmieniona została także definicja drewna energetycznego tak, żeby efektywniej wykorzystywać drewno.
 
Tchórzewski poruszył także temat spółdzielni energetycznych i klastrów energii. „Chcemy premiować sytuację taką, żeby energetyka odnawialna była gwarantowana” – powiedział. „Na jednym małym obszarze powinna funkcjonować biogazownia, technologia fotowoltaiczna i wiatrak tak, aby uzupełniały się wzajemnie. Daje to możliwość zapewnienia ciągłości dostaw z takiego klastra” – dodał. Celem jest w przyszłym pięcioleciu zwiększenie dyspozycyjności mocy z 10 do 20 proc. – podkreślił. Tchórzewski wyraził nadzieję, że nowe przepisy spowodują „eksplozję budowy energetyki odnawialnej, co nam umożliwi odejście od dużej koncentracji tego typu energetyki, co jest z kolei dla systemu niezwykle kosztowne, jeśli chodzi o przyłączenia i odbiór. Rozproszona energetyka odnawialna daje dużo większe efekty, ponieważ energetyka zawodowa nie musi tyle inwestować” – dodał.
 
W ubiegłą środę Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o OZE. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii zmienia zapisy dotyczące wsparcia dla produkcji zielonej energii. Nowe zasady mają wejść w życie 1 lipca br. Po zmianie rządu, nowy Sejm przegłosował tzw. małą nowelizację ustawy o OZE w ostatnich dniach 2015 roku. Na jej mocy wejście w życie czwartego rozdziału ustawy o OZE, dotyczącego m.in. aukcyjnego systemu wsparcia OZE, który ma zastąpić stosowane dotychczas „zielone certyfikaty” oraz wsparcie dla prosumentów, czyli jednoczesnych producentów i konsumentów energii z małych źródeł odnawialnych, zostało odłożone o pół roku, właśnie do 1 lipca br. W ustawie jest szereg zapisów dotyczących obszarów wiejskich – powiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Rozszerzona została definicja prosumenta, który może wykorzystywać energię nie tylko na potrzeby gospodarstwa – relacjonował. Jak dodał, prosumenci zwolnieni zostali z części kosztów dystrybucyjnych, czyli tzw. opłat zmiennych, płacone będą tylko opłaty stałe.
Źródło: PAP 

 

 

Eurostat ogłosił udział OZE w krajach członkowskich w 2014 roku

piątek, 12 lutego 2016 11:56

Polska w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego zobowiązała się osiągnąć 15% udział energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii. Składają się na to cele w 3 sektorach: 19% udziału OZE w zużyciu energii elektrycznej w 2020 roku, 17% w zużyciu ciepła i chłodu oraz 10% w transporcie. Najszybsze tempo wzrostu ma sektor elektroenergetyki, m.in. dzięki dynamicznemu rozwojowi elektrowni wiatrowych. Najgorzej sytuacja przedstawia się w sektorze transportu, gdzie udział energii odnawialnej w 2014 roku zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego.
Udzia_OZE_UE

Udzia_OZE_Polska
Źródło: eurostat
 

Niebieskie certyfikaty dla biogazowni rolniczych?

środa, 10 lutego 2016 00:00

Ministerstwo Energii chce wyodrębnić rynek zielonych certyfikatów dla biogazowni rolniczych. Odpowiednie przepisy znajdą się w projekcie nowelizacji ustawy o OZE. Zmiana ma pomóc finansowo właścicielom tych instalacji, ale może mieć skutki uboczne - wynika z analizy Obserwatora Legislacji Energetycznej portalu WysokieNapiecie.pl.

Przygotowywana zmiana w projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii to odpowiedź na oczekiwania ministra rolnictwa i wielokrotnych zapewnień ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, że w nowym rządzie rozwój biogazowni rolniczych będzie traktowany priorytetowo.

W trakcie rządowych prac nad projektem nowelizacji ustawy o OZE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosło o "wyznaczenie oddzielnego obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia wydanych dla wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego." Jak tłumaczyło, "trudna sytuacja finansowa biogazowni rolniczych spowodowana nadwyżką świadectw pochodzenia na rynku w pełni uzasadnia podjęcie prac w tym kierunku". Ministerstwo zwróciło także uwagę, że stosowny projekt zmian w ustawie o OZE został złożony pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu, ale nie doczekał się uchwalenia, chociaż był pozytywnie przyjęty przez wszystkie kluby i zyskał poparcie ówczesnego Ministerstwa Gospodarki.
 Wydzielenie takie osobnego rynku, na którym będzie panowała równowaga popytu i podaży, powinna podnieść cenę certyfikatów pochodzących z biogazowni rolniczych w okolice opłaty zastępczej (jej wpłata zwalnia z obowiązku zakupu certyfikatów), czyli 300,03 zł/MWh. To znacznie więcej niż aktualna cena zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii, która na ostatniej sesji nieznacznie przekroczyła 117 zł/MWh. Po tej cenie certyfikaty sprzedają ci właściciele biogazowni, którzy nie zawarli umów długoterminowych.
Cały tekst: wysokienapiecie.pl 

 
 

Strona 1 z 181

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»